Độ dài Xích neo tàu thủy được tính như thế nào?

Chào bạn !

Độ dài Xích neo tàu thủy được tính như thế nào?

Tàu thuyền khi di chuyển trên sông, để đảm bảo độ an toàn cho chuyến đi, thì chất lượng tàu thuyền, những thiết bị tàu thủy liên quan cần phải được quan tâm. Tàu biển khi di chuyển, nếu muốn ngừng lại thì một thiết bị rất quan trọng đó chính là Neo, đi kèm là xích neo tàu thủy.

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có Neo thuyền, thì có cách nào để thuyền dừng lại ở giữa đại dương, hay một con sông mênh mong rộng lớn.

Sau đây mình sẽ chia sẻ cho bạn biết một vài kinh nghiệm để có được 1 đường xích neo đạt chiều dài hợp lý đối thuyền của mình.

Chiều sâu và cơ tính của nền đất tại vị trí thả neo tàu có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của thiết bị neo tàu.

Làm sao để tính chiều dài xích neo tàu thủy

Làm sao để tính chiều dài xích neo tàu thủy

Theo chiều sâu neo tàu chia ra 4 loại:
1. Nông: chiều sâu dưới 25m
2. Trung bình: chiều sâu từ 25m đến 50m
3. Sâu: chiều sâu từ 50m đến 150m
4. Rất sâu: chiều sâu lớn hơn 150m.

Dựa theo chiều sâu tại nơi neo tàu, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, ta có thể xác định được chiều dài Xích neo tàu thủy bao nhiêu là đảm bảo, và tăng hiệu quả neo tàu nhất.

L: Chiều dài xích neo tàu thủy
H: Chiều sâu nơi thuyền đậu

Nếu H <= 25m, thì L = 4H
Nếu 25m < H < 50m, thì L = 3H
Nếu 50m < H < 150m, thì L = 2,5H
Nếu H >= 150m, thì L = 1,5-2H

Ngoài ra, trong thiết kế tàu biển, chiều dài xích neo dừng phải được tính toán theo đặc tính và loại tàu thủy nữa.

Người viết: Nguyễn Thanh Tùng