Thiết bị neo tàu thủy đánh giá theo tiêu chí?

Chào bạn !

3 Tiêu chí đánh giá thiết bị neo tàu thủy

Thiết bị neo tàu thủy cần được thiết kế và thử nghiệm sao cho đảm bảo 3 tiêu chí sau:

Thứ nhất: Đảm bảo độ tin cậy neo tàu trong mọi vị trí và mọi trường hợp khi có gió, dòng chảy của nước và sóng đồng thời tác động lên thân tàu cùng một lúc.

Thiết bị neo tàu thủy phải đảm bảo chất lượng trước tác động của ngoại lực

Thiết bị neo tàu thủy phải đảm bảo chất lượng trước tác động của ngoại lực

Thứ hai: Thao tác khi thả neo và nhổ neo phải nhanh, cũng như khi đặt và giữ neo tại lỗ thả neo vậy.

Cuối cùng: Đảm bảo độ tin cậy của các thiết bị hãm như phanh tời neo, hãm xích neo và giữ khâu cuối của xích neo, nhả nhanh khâu này khi cần thiết.

Người viết: Nguyễn Thanh Tùng