Phụ kiện xích neo – Mắt xích neo có ngáng

Phụ kiện xích neo – Mắt xích neo có ngáng

Phụ kiện xích neo, mắt xích neo có ngáng

Phụ kiện xích neo, mắt xích neo có ngáng

Mắt xích neo có ngáng được sử dụng thông dụng nhất cho các tàu biển vì độ chắc chắn, cũng như là an toàn trong khi sử dụng.

Hình chi tiết phụ kiện mắt xích neo có ngáng

Hình chi tiết phụ kiện mắt xích neo có ngáng

Hình ảnh về thông số kỹ thuật của mắt xích neo có ngáng, phụ kiện xích neo thường được sử dụng nhất.

Người viết: Nguyễn Thanh Tùng