• Bộ hãm xích neo tàu thủy

    Bộ hãm xích neo tàu thủy

    Trên tàu biển thường không dùng bộ hãm để neo tàu. Dùng phổ biến hơn cả là các bộ hãm phụ để giữ neo tại lỗ thả neo khi tàu chay để neo tàu trong trường hợp cần thiết như sửa chữa máy neo, sơn xích và neo hoặc kiểm tra xích neo tàu thủy. Các bộ hãm thường được tiêu chuẩn hóa và có các dạng chính sau đây:


  • Độ dài Xích neo tàu thủy được tính như thế nào?

    Độ dài Xích neo tàu thủy được tính như thế nào?

    Tàu thuyền khi di chuyển trên sông, để đảm bảo độ an toàn cho chuyến đi, thì chất lượng tàu thuyền, những thiết bị tàu thủy liên quan cần phải được quan tâm. Tàu biển khi di chuyển, nếu muốn ngừng lại thì một thiết bị rất quan trọng đó chính là Neo, đi kèm là xích neo tàu thủy.