• Những đặc tính cơ bản của xích neo tàu biển

    Những đặc tính cơ bản của xích neo tàu biển

    Không dùng loại xích neo không ngáng cỡ 15 mm trở xuống trên tàu. Có thể cho phép dùng loại xích không ngáng với cỡ lớn hơn thay cho loại có ngáng nhưng phải được Đăng kiểm cho phép.
    Xích neo được chia làm nhiều đoạn và nối với nhau bằng những mối nối. Các mối nối này có thể cấu tạo riêng hoặc dùng Ma-ní. Tùy thuộc vào vị trí bố trí các đoạn xích neo mà chia ra như sau: