• Ống dẫn xích neo

    Ống dẫn xích neo

    Ống dẫn xích neo dùng để dẫn hướng xích neo vào cơ cấu neo và hầm xích neo. Ống dẫn xích có thể đặt thẳng đứng hoặc nằm nghiêng. Đối với bất cứ kết cấu nào của hầm xích neo, trục của ống dẫn xích cũng cần trùng với trục thẳng đứng của hầm chứa xích. Có thể không bố trí ống dẫn xích nếu hầm xích neo ở ngay trên boong đặt cơ cấu neo.